“La seguretat és un dels aspectes més oblidats en la informàtica”, entrevista al diari La Mañana