Amb la arribada del COVID-19 a Espanya tindrem que desinfectar alguns dels nostres aparells tecnològics que se solem utilitzar diàriament per exemple, el nostre smartphone. S’ha demostrat que la pantalla del mòbil pot acumular fins a 30 vegades més bacteris que la tassa d’un vàter, de manera que si ens rentem les mans però, seguidament, agafem el mòbil, no haurà servit de gaire i el mateix passa amb el teclat del ordinador/laptop.

Per començar haurem de mantenir una l’higiene de les nostres mans metòdica com la d’un cirurgià, tenir cura amb que entrem en contacte, com el nostre smartphone, no servira per a res tindre una bona higiene de les nostres mans si no parem de contaminar-lo. De la mateixa manera que ens desinfectem les mans ho haurem de fer amb el nostre smartphone amb l’ajut d’un mocador i alcohol d’almenys 70º o més. A l’hora de desinfectar el smartphone mullarem el mocador i el passarem repatidament per la superfície, si el alcohol que utilitzem es de 70º hem de tindre cura de no passar el mocador per damunt de l’orifici del carregador, per evitar curt circuits.

Per desinfectar el nostre teclat, primer apagarem l’ordinador/laptop, seguidament amb l’ajut de un drap de microfibres i alcohol (70º o més), el passarem per la superfície del teclat asseguant de passarlo també entre les lletres del teclat. Com en el cas del smartphone no mullar en excés el drap per a evitar la humitat que es podria generar en el futur. Finalment secarem el teclat amb un nou drap.

Per més informació sobre COVID-19 consulteu el següent link de l’ Organització Mundial de la Salut: OMS: COVID-19