En últims dies ha estat sortint un missatge a tots els usuaris de WhatsApp en que hi deia el següent:

Els missatges que envieu a aquest xat i les trucades estan encriptades d’extrem a extrem.

Aquest missatge ens indica que les conversacions, amb els usuaris que els hi ha sortit, estan totalment encriptades així que estan totalment protegides.

Aixo està pensat amb la finalitat que quan envies un missatge, només pot ser llegit per la persona o el grup a qui va dirigit. Ningú més pot veure què hi ha en aquest missatge : ni cibercriminals , ni hackers ni governs opressors, ni tan sols WhatApp.

A partir d’ara, cada un dels xats té un codi de seguretat únic que s’utilitza per confirmar que trucades i missatges enviats a aquella conversa estan xifrats d’extrem a extrem.  

Aquest codi es pot trobar a la pantalla d’informació en forma de codi QR i és de 60 dígits . Els números són diferents per a cada xat i poden ser usats entre els receptors dels missatges per assegurar que aquests estan xifrats

L’encriptació serà vàlida a les plataformes Android , iOS , Windows Phone , Nokia S40 , Nokia S60, i fins i tot en BlackBerry i BB10 .