• Què són les copies de seguretat?

Les còpies de seguretat o Backups són una còpia dels arxius importants dels nostres dispositius. L’idea és que al moment que ens passes alguna cosa amb el nostre dispositiu, puguem recuperar les dades des de la còpia de seguretat amb el mínim de pèrdua possible.

  • Cada quant hem de fer còpies?

La millor opció seria que el mateix moment que afegim o modifiquem contingut es fes directament una còpia de seguretat, però aquesta opció és molt radical. Una de les opcions seria fer com a mínim una còpia de seguretat al dia i com a màxim 1 cop a la setmana. Però això també depèn molt de la quantitat de dades que moguem.

  • On es poden fer les còpies?

Si fem còpies de seguretat al mateix disc dur on tenim el sistema operatiu instal·lat, no ens servirà de massa utilitat, ja que si arribés a espatllar-se el disc dur o ens entrés un virus que ens borri les dades d’aquest disc dur, també perdriem la còpia de seguretat.

Per aixó la opció més viable per a fer còpies de seguretat sempre és a alguna unitat aliena a la nostra unitat principal, ja sigui dintre de la nostra torre/portàtil, en una unitat externa o al núvol.