El servei de missatgeria WhatsApp, ha dit que en un temps permetrà als seus usuaris eliminar el seu missatge enviat en un periode de dos minuts després d’enviar-lo. Primer Whatsapp va anunciar que el temps en que es podria eliminar el missatge seria vint-i-nou minuts després d’enviar-lo, però WhatsApp va decidir reduir el temps a dos minuts.

Per a poder fer aquesta acció d’eliminar el missatge, el que s’ha de fer es premer el missatge durant uns segons per a que es desplegui un menú i sorti l’opció d’eliminar.

En principi, la desaparició del missatge anava a quedar registrat i el receptor veuria l’avís “el remitent ha revocat el missatge”. De moment, no han revelat si mantenen aquesta opció.